henrygray

wetenschap

De Britse anatoom Henry Gray (1827-1861) is de vader van de moderne beschrijvende anatomie.
"Gray's Anatomy" is het wereldwijde standaardwerk.

Tegenwoordig ligt de nadruk echter meer op de "functionele anatomie": begrip van de samenhang tussen lichaamsstructuur, lichaamsfunctie en biomechanica.
De functionele anatomie beschrijft hoe de verschillende structuren vloeiend in elkaar overgaan en daarmee de opbouw van het levende lichaam.
Deze "anatomie in vivo" is de basis voor het osteopathisch concept en (be)handelen.

functionele anatomie

In de osteopathie kijken we naar samenhang.
En samenhang is er in het lichaam volop!
Zoals op de pagina "werkwijze" wordt uitgelegd bij de kop "onderzoek", is er een nauwe relatie tussen verschillende lichaamsdelen en -systemen die tot stand komt via het autonome zenuwstelsel.

Maar er zijn meer relaties.
Op de eerste plaats een biomechanische, de belangrijkste, oftewel de relatie tussen gewrichtsketens zoals bekken, benen, rug en nek. Ons lichaam functioneert met zijn 226 bewegende botten als een geheel.
Dit wordt bewerkstelligd door de aanwezigheid van het fasciaal systeem.

De laatste decennia geniet de embryologie, een zich sterk ontwikkelende wetenschap, grote belangstelling.
Dit leidt tot vele nieuwe inzichten.
Als tijdens de embryonale ontwikkelingsfase van ons lichaam het "bouwplan" zich ontvouwt wordt soms tussen geheel verschillende structuren een permanente relatie aangelegd. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld orgaanstelsels door hun (dys)functie invloed kunnen uitoefenen op de beweeglijkheid van langs deze weg gerelateerde gewrichten.
Dit kan leiden tot overprikkeling, functiestoring en pijnklachten.
Binnen de osteopathie kunnen we ons trainen in het herkennen van dergelijke relaties waardoor een breder inzicht in het ontstaan van klachten en het verband tussen symptomen mogelijk wordt.
Het is dus de combinatie van inzichten uit verschillende wetenschappen die het hem doet!

Voor u als patiënt is het prettig om te weten met welk doel alle onderzoeks- en behandelhandgrepen worden uitgevoerd.
Ik probeer dat tijdens de behandeling dan ook altijd zo goed mogelijk te verduidelijken.