lindenlaan

jan aangenaam

Ik ben Jan van Rooden.
Van oorsprong fysiotherapeut, heb ik beide scholen manuele therapie in Nederland gevolgd en als manueel therapeut heel lang gepraktiseerd.
In totaal zit ik nu zo'n dertig jaar in het vak, waarvan de laatste dertien met veel enthousiasme als osteopaat.
De osteopathie is een moeilijk vak waarin je in de loop der jaren je eigen weg moet vinden.
Je kiest voor het vak als je in de dagelijkse praktijk telkens tegen problemen aanloopt waarvoor je geen oplossing hebt.
In de osteopathie leer je op een andere, meer uitgebreide manier naar het lichaam te kijken.
Je wordt creatiever in je denkwijze en aanpak.

Onder de uitspraken van Albert Einstein zijn er twee die ik u niet wil onthouden en die volgens mij sterk van toepassing zijn op de manier waarop ik naar de osteopathie kijk:
"Imagination is more important than knowledge."
"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."

Hoewel wetenschap volgens mij de basis van het vak behoort te zijn, is een creatieve interpretatie ervan net zo inspirerend als het durven verleggen van grenzen.

Sport heeft in mijn leven altijd een grote rol gespeeld. Van jongs af aan heb ik meerdere onderdelen van de atletiek beoefend. Sinds een tiental jaren heeft het lopen echter plaats gemaakt voor fietsen.
Ik fiets graag op de weg, maar mountainbiken is mijn passie.
Waarschijnlijk door deze achtergrond heb ik ook in mijn werk een grote affiniteit met sporters.
Ik weet hoe het voelt om af te zien en geblesseerd te zijn.
Iedereen bepaalt zijn eigen niveau, maar altijd geldt dat wanneer je het lichaam intensief belast, kleine problemen grote gevolgen kunnen hebben.
Blessurebehandeling mag daarom géén symptoombestrijding zijn!
Juist hier is het vinden van de oorzaak zo belangrijk, een prachtige uitdaging!

helderheid en transparantie

Ik werk oplossingsgericht en streef naar een duidelijke diagnose in heldere bewoordingen met een concreet behandelplan dat gestoeld is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Sinds een jaar of zes richten deze ontwikkelingen zich op het zgn. "fasciale systeem". Dit is enorm fascinerend en leidt tot een spectaculaire verandering in de wijze waarop we altijd naar het menselijk bewegen hebben gekeken.
Ik werk graag aan bekken, rug-, nek- en schouderklachten, maar ook aan neurologische problematiek.
Daarnaast ben ik zeer geboeid door bouw en functie van het autonome zenuwstelsel dat bij vrijwel elk klachtenbeeld een rol speelt.

De "beweegzorg" waartoe de osteopathie binnen de gezondheidszorg wordt gerekend, staat enorm onder druk.
Er vindt voortdurend discussie plaats over de waarde en betrouwbaarheid van verschillende behandelvormen.
Osteopathie Nederland heeft gelukkig binnen de koepel "beweegzorg" de zaken goed geregeld en is voor de overheid dan ook een belangrijk aanspreekpunt, hetgeen ook verplichtingen met zich mee brengt zoals het streven naar (wetenschappelijke) onderbouwing van de beginselen waarop de therapie steunt.
Dat is mij op het lijf geschreven.
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat een behandeling pas echt goed werkt als u kunt begrijpen wat er gebeurt.
Om die mogelijkheid te bieden, groeit deze website qua informatie steeds meer uit zijn voegen.
Heeft u een vraag, kritiek of opmerkingen, stuur een mail en u krijgt altijd antwoord.