behandeling

anamnese

Het eerste consult begint altijd met een uitgebreide anamnese, een gesprek waarin we voorgeschiedenis en huidige situatie in kaart brengen.
Het werkt daarom erg makkelijk als u van tevoren uw gegevens met het aanmeldformulier heeft ingestuurd.
Dan volgt het bewegingsonderzoek, dat bij elke visite opnieuw in zijn geheel wordt uitgevoerd.
Het vindt bij voorkeur plaats in ondergoed.

onderzoek

Het onderzoek verloopt volgens een vaststaand schema.
Er wordt begonnen met een bewegingsinspectie in stand naast de bank en vervolgens in zit, rug- en buiklig op de bank.
We beoordelen altijd het gehele lichaam. Er wordt gekeken naar de mobiliteit en functie van alle facetten van het bewegingsapparaat zoals de rug en het bekken, de hals en nek, de schoudergordel en de grote gewrichten in de benen.

Osteopathie is een vorm van manuele geneeskunde.
Maar dat betekent niet dat je alles zomaar met de handen kunt voelen!
Ik leg altijd uit dat bij een onderzoek weten, zien en dan pas voelen de juiste volgorde is. Voelen kan te subjectief zijn.
Palperen (manueel onderzoek) is belangrijk om bepaalde weefselkwaliteiten te beoordelen, maar je mag er als behandelaar niet op blind varen en er te snel conclusies aan verbinden.
Bewegingsverlies diep in het lichaam is vanaf de buitenkant niet te voelen.
Daar zijn objectieve (provocatie)testen voor nodig, die goed geinterpreteerd moeten worden en aan moeten sluiten bij de klachten en beleving van de patiënt.
Dat maakt het onderzoek, zeker bij het eerste consult, tot een intensief geheel. Het is echter belangrijk om tot een conclusie te komen waar de patiënt zijn of haar klacht in kan herkennen.

We proberen vast te stellen welke combinatie van problemen verantwoordelijk is voor de klachten.
Binnen de osteopathie rekenen we af met het "lokale denken". We denken in ketens van oorzaak en gevolg.
We kijken naar samenhang.

Samenhang kan bestaan op mechanisch vlak zoals tussen rug en bekken, maar ook op neurofysiologisch vlak.
Als de uitslag van het bewegingsonderzoek daar aanleiding toe vormt, wordt het onderzoek uitgebreid om te beoordelen of er sprake is van zogenaamde viscero-somatische reflexen.
Daartoe wordt de anamnese aangepast en wordt waar mogelijk door voorzichtige palpatie een indruk verkregen van de conditie van borst- en buikorganen.

Ook oriënterend neurologisch onderzoek kan tot het basisonderzoek horen.
naar boven

behandeling

Anamnese en onderzoek moeten leiden tot een diagnose en prognose waarop een behandelplan kan worden gebaseerd.
Een behandeling is "hands-on therapie".
Want hoewel ik een groot voorstander ben van oefenen, bewegen en sporten moeten soms eerst problemen worden opgelost alvorens met succes kan worden bewogen!
Niet alles is op te lossen door oefenen alleen! Ik ben van mening dat dit tegenwoordig onvoldoende wordt onderkend.

Mijn werkwijze is meestal intensief en vindt plaats door manipulaties, (spier)rekkingen, oefeningen, fasciale- en massagetechnieken. Indien geindiceerd, wordt met gerichte massagetechnieken getracht de functie van buik- en borstorganen te optimaliseren.

Als een behandeling voldoende impact heeft gehad, moeten we het lichaam tijd gunnen voor verwerking. Dat duurt soms even. Deze verwerkingstijd wordt beïnvloed door factoren als: "creep" en "histerese", weefseleigenschappen die bepalen dat het enige tijd duurt voordat vervorming van het weefsel uiteindelijk leidt tot permanente deformatie.
Dit betekent dat de behandelintervallen in het algemeen variëren van twee tot 5 weken.

Met een gericht behandelplan mogen we na twee behandelingen duidelijk verandering verwachten. Is dat niet het geval, dan wordt het plan bijgesteld of de behandeling (voorlopig) gestaakt.
Hoeveel behandelsessies in totaal nodig zijn is natuurlijk afhankelijk van de ernst, gecompliceerdheid en duur van de klachten, maar in de regel lukt het de behandeling na drie of vier sessies succesvol af te sluiten.
naar boven

wat mag u na een behandeling verwachten?

De reactie die door de behandeling wordt uitgelokt is zeer individueel en van verschillende factoren afhankelijk.
In het algemeen kunt u direct na de behandeling een verlichting van de klachten ervaren.
Soms treedt één à twee dagen later wat kortdurende spierpijn of stijfheid op. Dit is een gunstige reactie!
Ook kan het zijn dat de pijn in eerste instantie van plaats of karakter verandert.
Belangrijk is echter dát er een reactie komt, want behandelen betekent niet "het onderdrukken van symptomen", maar het oplossen van problemen die klachtenvrij functioneren in de weg staan.
Door de behandeling zal het lichaam op verschillende vlakken het evenwicht weer kunnen terug krijgen.
Dat duurt even; het moet "inwerken". Vandaar dat de behandelintervallen kunnen variëren van twee tot meerdere weken.

preventieve behandeling

Als objectief kan worden vastgesteld dat de gevonden problemen zijn opgelost, is het goed de behandeling te stoppen.
Dat is het optimale moment en het gaat vrijwel altijd samen met een sterke verbetering in de situatie. Het wordt meestal rond de derde behandeling bereikt. Ook als de klachten nog niet helemaal verdwenen zijn, is het toch verstandig even af te wachten. Er volgt namelijk altijd een kleine "dip" in het herstelproces, eveneens te wijten aan de bovengenoemde fenomenen, creep en histerese.
Juist dan moeten we niet ingrijpen, omdat na deze dip verder herstel zal intreden. Dat is het zelf-corrigerend vermogen van het lichaam.

Op het moment dat iemand klachtenvrij is vervaagt soms al snel de noodzaak het lichaam in goede conditie te houden.
We moeten ons echter realiseren dat voorafgaand aan het moment dat klachten zich aandienen, we ons onbewust al enige tijd in een fase van decompensatie bevinden. Is de klacht een feit, dan is het dus eigenlijk al te laat!
Steeds meer mensen kiezen daarom, meestal eens per kwartaal, voor een preventieve behandeling. Zo voorkom je dat een blessure zich vastzet in het systeem of een simpele bewegingsbeperking resulteert in een hardnekkige aandoening, zoals bijvoorbeeld een "frozen shoulder".
naar boven