Tarieven en vergoedingen 2022

Osteopathie is vrij toegankelijk.
Vrijwel alle zorgverzekeringen vergoeden osteopathie geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullend pakket.
U heeft geen verwijzing nodig en voor osteopathie geldt geen eigen risico.

De hoogte van de vergoeding kan per ziektekostenverzekering verschillen.
Download hier een overzicht van de vergoedingen in 2022.

ADVIESTARIEVEN 2022

Onderstaande behandelingen en tarieven zijn adviestarieven.
Voor een zorgvuldige anamnese, onderzoek en eerste behandeling is een uur geen overbodige luxe. Daarna kan met een kortere tijdsduur worden volstaan.
Mocht u om bijvoorbeeld budgetaire redenen hiervan willen afwijken, dan is dat uiteraard altijd bespreekbaar.
In de regel kan met maximaal drie behandelingen worden volstaan.

De declaratie stuurt u naar de verzekering, die het te vergoeden bedrag op uw rekening terug stort.

EERSTE CONSULT/BEHANDELING, duur 45 minuten
Voorafgaand vraag ik uw gegevens via de website op te sturen, eventueel aangevuld met een of meerdere vragenlijsten afhankelijk van de reden van uw bezoek. U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.
€89.50
EERSTE CONSULT/BEHANDELING, duur 60 minuten €108
VERVOLGBEHANDELING, duur 45 minuten
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.
€89.50
VERVOLGBEHANDELING, duur 30 minuten
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.
€65.00

EERSTE CONSULT/BEHANDELING, duur 45 minuten: €89.50
Voorafgaand vraag ik uw gegevens via de website op te sturen, eventueel aangevuld met een of meerdere vragenlijsten afhankelijk van de reden van uw bezoek. U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.
EERSTE CONSULT/BEHANDELING, duur 60 minuten: €108
VERVOLGBEHANDELING, duur 45 minuten: €89.50
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.
VERVOLGBEHANDELING, duur 30 minuten: €65.00
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag contant (kan via pintransactie) te voldoen.

Een gemaakte afspraak kunt u op elk tijdstip annuleren.
Heeft u de afspraak per abuis gemist, dan is een berichtje achteraf zeer welkom.
Ik behoud mij het recht voor bij een verzuimde en niet geannuleerde afspraak de gereserveerde tijd in rekening te brengen.